Domino

[F] 't Is niet zo [F]lang geleden, Maar 't lijkt een [C/E]ver ver[Dm]leden 
Ze heette [C]Domi[Bb]no, Of ze noemde zich zo [C] 
En zij had in haar [F]ogen, Het blauw van [C/E]regenbo[Dm]gen 
Ze hield niet [C]van Clouseau,[Bb] wel van Mozart en zo [C] 
En bij het ochtendgl[F]oren, Was ik al la[C/E]ng verlo[Dm]ren 
Het was echt [C]goed ra[Bb]ak, Ik heb een vreemde sma[C]ak 
Ze is niet lang gebleven,[F] Heeft geen adr[C/E]es gege[Dm]ven 
Ze heette Do[C]mi[Bb]no, [Bb/C]Domino of [F]zo 
 
[F] Ze hield van verre [F]landen, Van godver[C/E]laten [Dm]stranden 
Van wachten op [C]Go[Bb]dot, Zij had kultuur en zo [C] 
Er was iets in haar [F]haren, 't Is moeilijk [C/E]te verkl[Dm]aren 
Het leek [C]wel maneschijn,[Bb] Moet mijn verbeelding zijn [C] 
Dan zei ze ik verg[F]eet je, Ze lachte zelfs een [C/E]beet[Dm]je 
Je komt er [C]wel doorhe[Bb]en, Jij redt het wel al[C]een 
't Was hard om te verduren,[F] Maar 'k [C/E]ging door heter [Dm]vuren 
Ze heette Do[C]min[Bb]o, [Bb/C]Domino of [F]zo 
 
(solo) F C/E / Dm C / Bb / C / F C/E / Dm / Bb C7 / F Bb/F / F Bb/F 
 
[F]En zij had in haar o[F]gen, Het blauw van [C/E]regen[Dm]bogen 
Ze hield niet [C]van Clouseau,[Bb] Wel van Mozart en zo [C] 
Er was iets in haar [F]haren, 't Is moeilijk [C/E]te ver[Dm]klaren 
Leek wel [C]maneschijn,[Bb] Kan mijn [C]verbeelding zi[Bb]jn 
Ze zeggen dat ik taai be[C]n, Dat ik een echte haai ben [F] 
Het lijkt all[C/E]een maar [Dm]zo, Vraag maar aan Do[C]mino [Bb] 
 
(solo) F C/E / Dm C / Bb / C / F C/E / Dm C / Bb 
 
[C] Ik heb in heel mijn [F]leven, om niemand [C/E]veel ge[Dm]geven 
maar wel om [C]Domin[Bb]o, [Bb/C]Domino of [F]zo. [F]

 

Make a Free Website with Yola.